TÜZÜĞÜMÜZ

Tarih: 28.09.2020

Yazdır
Derneğin Adı ve Merkezi

         Madde 1- Derneğin Adı: “Çorum  Yetişkinler  Eğitimi Kültür  Derneğidir.

Derneğin merkezi Çorum’dur. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

 

Madde 2- Derneğin Amacı, Yetişkinler Eğitiminin Sosyal ve Kültürel çalışmalarını yakından izlemek,  Yetişkinler Eğitimi ile ilgili her türlü faaliyetleri maddi yönden desteklemek ve harcamalarına katkıda bulunmak.

 

DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

1- Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2- Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları  

    temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları

    doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve

    bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4- Amacın gerçekleştirilmesi için  sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik

    araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden

    ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla

     iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek,

7- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak,

    sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için  yemekli

    toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek

    veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak,

    kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon

     kurmak veya  kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle

     kurabileceği tesisleri kurmak,

11- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve

     bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve

      Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak

      üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler

      yürütmek,

13- Ev düzeni , çocuk bakımı, sanat eğitimi konularında halkı uyarıcı ve destekleyici

      çalışmalar yapar. Küçük el ev sanatlarının il dahilinde, köylerde geliştirilmesine çalışır.   

      Çeşitli alanlarda Kooperatifleşmeyi, teşkilatlanmayı teşvik eder

14-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve

     hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

15- Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

 

 

 

16- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer       derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

17-Yetişkinler Eğitimi ile ilgili her türlü faaliyetleri manen ve madden destekler.

18- Derneğin gelirlerini artırmak için teberrular alır. Sosyal faaliyetlerde bulunur ve tedbirler  alır. Çorum’da Sanat ve Kültür hareketlerinin gelişmesine sağlar. Bu amaçla tiyatrolar, konserler, folklor ekipleri, halk ozanları, konferansçılar getirerek şenlikler düzenler.

19-Dernek siyasetle hiçbir şekilde meşgul alamaz. Siyasi kuruluşlarla işbirliği yapamaz.

20-Çorum Merkez, mahalle ve köylerde Yetişkinler Eğitimi ile ilgili kursların halkın ihtiyacına göre daha iyi hizmet verilebilmesi için ve ulaşımın daha rahat sağlanabilmesi için ulaşım aracı alınması, bu aracın bütün giderlerinin dernekten karşılanmasını sağlamak

21- Okulun bina, derslik, malzeme deposu, çevre düzenleme tadilat yapma, onarım, bakım ve yakacak ihtiyaçları için zaruri olan harcamalarda okulun elektrik, su, benzin, fuiloil, telefon, temizlik, büro ve kurslarda kullanılan kurs malzemeleri ( bilgisayar, video yazıcı, daktilo, elektrik ve elektronik aletler, çeşitli makinalar, masa, sıra, sandalye, dolap, ütü, ütü masası ve benzeri) malzemelerin alımı, tamir ve bakımına katkıda bulunmak.

22-Derneğin gelirlerini artırmak için ihtiyaçlara göre kurslar, yarışmalar, geziler, sergiler, defile, kermes, ve diğer sosyal faaliyetler düzenler

23-Yaygın Eğitime Yönelik İlimiz Merkezi, Mahalle, v.b. yerlerde açılan Mesleki Sosyal, Kültürel etkinlikleri halka tanıtır. Bu kapsamda sergiler, defileler, yarışmalar Türk Sanat      Müziği ve Türk Halk Müziği Konserleri, konferans, gösteri, anma, kutlama, gezi, gözlem temsillerde ve ağırlamalarda harcamalar  yiyecek, içecek (alkollü içkiler hariç) ulaşım,    konaklama, salon kirası, davetiye, afiş, kıyafet, çiçek, kolonya, gıda maddeleri giderlerine  katkıda bulunmak

24-Yaygın Eğitimle ilgili basım, yayım dergi ve yerel gazete abonelik giderlerine katkıda     bulunmak.

25- Yaygın Eğitim kapsamında kullanılmak üzere alınan her türü demirbaş  malzemelerinin yangın  ve hırsızlık olaylarına karşı sigorta yaptırılmasına katkıda     bulunmak

26-Halk Eğitim Kültür Gençlik Spor kulübüne maddi ve manevi yardımlarda bulunmak

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal ve kültürel alanda faaliyet gösterir.