Yetişkin Eğitimi

Tarih: 4.10.2021

Yazdır
Yetişkin Eğitimi
Yetişkinlerin gelişmelerini, öğrenme ihtiyaçlarını karşılamaları ve daha nitelikli hale gelebilmeleri için onlara yönelik eğitim hizmetlerine gereksinim vardır. Bu çerçevede, aşağıda yetişkin eğitiminin ne olduğu, önemi ve amacı, ne tür yetişkin eğitimi programları gerçekleştirilebileceği, hazırlanma süreci ve kullanılacak yöntemler ile yetişkinlerin eğitim etkinliklerine katılımını engelleyen faktörlere ilişkin açıklamalar verilmektedir.
Yetişkin Eğitiminin Önemi ve Amacı
Yetişkin eğitimi, yaşam boyu gelişimleri çerçevesinde eğitim hizmetleri vererek onların öğrenme ihtiyaçlarının karşılanması anlayışından hareketle gelişmiştir. Yetişkin bir birey de, bir çocuk ve genç gibi yaşam içerisinde eğitim hizmeti alma ihtiyacındadır. Çünkü yetişkinde gerçekleştirmek ve başarmak durumunda olduğu gelişim ödevlerine, sorumluluklara, beklentilere ve rollere sahiptir. Dolayısıyla, yetişkinlerin öğrenmeleri sadece zorunlu eğitimin kapsadığı bilgilerle sınırlı değildir. Yetişkin, yaşamı boyunca her zaman yeni bilgi ve becerileri öğrenmek, kendini geliştirmek isteyebilir.
Hayat boyu öğrenmenin bir kültür anlayışıyla toplumumuza yerleşmesi ve her bireyin, farklılık gözetilmeden, hayat boyu öğrenmenin bir parçası olabilmesi gelişen toplumumuz için kritik öneme sahiptir. Yetişkin eğitimi de hayat boyu öğrenmenin bir parçasıdır.
Türkiye toplumu; öğrenmeye hevesli, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden bir toplumdur. Ayrıca, büyük iş gücü potansiyeline sahip Türkiye'nin her türlü eğitim fırsatlarını değerlendirmesi gerekliliği gibi; yetişkin eğitiminde de sorumluluk alması ve potansiyelinin farkında olması gereklidir.